Terraform

Terraform

Terraform is een open-source infrastructuur-als-code tool die wordt gebruikt voor het bouwen, wijzigen en beheren van cloud-infrastructuur op een veilige en efficiënte manier. Het stelt ontwikkelaars en beheerders in staat om infrastructurele resources te definiëren en te beheren als code met behulp van een declaratieve configuratietaal. Terragrunt is een hulpmiddel dat bovenop Terraform is gebouwd en extra functionaliteit biedt voor het beheren van Terraform-configuraties op een schaalbare en georganiseerde manier.

Voordelen van

Terraform

  • Infrastructuur als code: Terraform en Terragrunt stellen teams in staat om infrastructuur te definiëren en te beheren als code, waardoor ze kunnen profiteren van herbruikbare configuratie, versiebeheer en consistentie in de implementatie van infrastructuur.
  • Schaalbaarheid en modulariteit: Terraform en Terragrunt ondersteunen het gebruik van modules, waardoor teams infrastructurele resources modulair kunnen organiseren en hergebruiken, waardoor ze gemakkelijk kunnen worden geschaald en onderhouden.
  • Cloud-agnosticiteit: Terraform biedt ondersteuning voor verschillende cloudproviders en on-premises omgevingen, waardoor teams dezelfde toolset kunnen gebruiken om infrastructuur te beheren ongeacht de cloudprovider die ze gebruiken.

Nadelen van

Terraform

  • Steile leercurve: Het leren gebruiken van Terraform en Terragrunt kan een uitdaging zijn voor nieuwe gebruikers en teams die niet bekend zijn met infrastructuur als code en de configuratietaal HCL (HashiCorp Configuration Language).
  • Beheercomplexiteit: Naarmate de complexiteit van infrastructuur groeit, kan het beheren van Terraform-configuraties met Terragrunt en het omgaan met geavanceerde gebruiksscenario's zoals gedeelde state en locking complexer worden en meer expertise vereisen.

Scorecard van

Terraform

Krijg via de Scorecard snel een beeld van de adoptie, volwassenheid en de learning curve. Zo kan jij eenvoudig de toepasbaarheid kwalificeren als jij ermee van start wilt gaan.

Adoption
Mate van acceptatie en gebruik van de technologie; 0 tot 100 geeft snelheid en gebruik aan.
80
Maturity
Graad van stabiliteit en ontwikkeling van een product; 0 tot 100 geeft volwassenheidsniveau aan.
85
Learning curve
Snelheid waarmee men kennis van technologie krijgt; 0 tot 100 geeft efficiëntie van het leerproces aan.
45
We hebben deze technologie onder andere toegepast voor:
No items found.

Bekijk onze tech stack in de tech radar

Wij ontwikkelen dagelijks samen met onze opdrachtgevers aan de meest uiteenlopende oplossingen. Hierdoor hebben wij veel technologie tools gebruikt en weten dus ook als geen ander wat ons bevalt en welke keuzes wij met de kennis van nu nooit meer zouden maken.

De verplichte cookiemelding, want ook wij gebruiken cookies. Al doen wij dat in zeer beperkte mate. Bij het 'Accepteren' plaatsen wij tijdelijk enkele cookies voor het verbeteren en analyseren van website gebruik. Meer weten? Bekijk ons Privacy beleid.