OpenTelemetry

OpenTelemetry

OpenTelemetry is een open-source observability framework dat wordt gebruikt voor het instrumenteren, genereren, verzamelen en exporteren van telemetriegegevens zoals tracing, metrics en logging in gedistribueerde systemen en microservices-architecturen. Het biedt ontwikkelaars een gestandaardiseerde manier om inzicht te krijgen in de prestaties en het gedrag van hun applicaties en om problemen op te sporen en te diagnosticeren in complexe omgevingen.

Voordelen van

OpenTelemetry

  • Standaardisatie en interoperabiliteit: OpenTelemetry biedt een gestandaardiseerde set van instrumentatiebibliotheken en specificaties voor het verzamelen van telemetriegegevens, waardoor interoperabiliteit wordt bevorderd tussen verschillende observability-tools en -platforms.
  • Diepgaand inzicht in applicatieprestaties: Met OpenTelemetry kunnen ontwikkelaars diepgaand inzicht krijgen in de prestaties van hun applicaties door tracing, metrics en logging te gebruiken om telemetriegegevens te genereren en te analyseren, waardoor ze problemen kunnen identificeren en optimalisaties kunnen doorvoeren.
  • Schaalbaarheid en flexibiliteit: OpenTelemetry is ontworpen om te schalen met gedistribueerde systemen en microservices-architecturen, waardoor ontwikkelaars kunnen profiteren van observability-functionaliteit in verschillende omgevingen, van kleine toepassingen tot grote schaalbare systemen.

Nadelen van

OpenTelemetry

  • Implementatiecomplexiteit: Het implementeren van OpenTelemetry in een bestaande applicatie of infrastructuur kan complex zijn en vereist mogelijk wijzigingen in de code en architectuur van de applicatie om telemetriegegevens correct te kunnen genereren en verzamelen.
  • Prestatie-overhead: Het instrumenteren van applicaties met OpenTelemetry kan leiden tot een zekere mate van prestatie-overhead, vooral bij gebruik van tracing en logging, wat de prestaties van de applicatie en de infrastructuur kan beïnvloeden.

Scorecard van

OpenTelemetry

Krijg via de Scorecard snel een beeld van de adoptie, volwassenheid en de learning curve. Zo kan jij eenvoudig de toepasbaarheid kwalificeren als jij ermee van start wilt gaan.

Adoption
Mate van acceptatie en gebruik van de technologie; 0 tot 100 geeft snelheid en gebruik aan.
25
Maturity
Graad van stabiliteit en ontwikkeling van een product; 0 tot 100 geeft volwassenheidsniveau aan.
55
Learning curve
Snelheid waarmee men kennis van technologie krijgt; 0 tot 100 geeft efficiëntie van het leerproces aan.
35
We hebben deze technologie onder andere toegepast voor:
No items found.

Bekijk onze tech stack in de tech radar

Wij ontwikkelen dagelijks samen met onze opdrachtgevers aan de meest uiteenlopende oplossingen. Hierdoor hebben wij veel technologie tools gebruikt en weten dus ook als geen ander wat ons bevalt en welke keuzes wij met de kennis van nu nooit meer zouden maken.

De verplichte cookiemelding, want ook wij gebruiken cookies. Al doen wij dat in zeer beperkte mate. Bij het 'Accepteren' plaatsen wij tijdelijk enkele cookies voor het verbeteren en analyseren van website gebruik. Meer weten? Bekijk ons Privacy beleid.