.NET MAUI

.NET MAUI

.NET MAUI (Multi-platform App UI) is een veelzijdig framework dat door Microsoft is ontwikkeld en gericht is op het vereenvoudigen van cross-platform app-ontwikkeling. Het biedt ontwikkelaars de mogelijkheid om één enkele codebase te gebruiken voor het creëren van mobiele en desktop-applicaties die naadloos kunnen draaien op verschillende besturingssystemen, waaronder iOS, Android, Windows, en macOS.

Voordelen van

.NET MAUI

  • Cross-platform ontwikkeling: Vereenvoudigt app-ontwikkeling op diverse platforms, optimaliseert efficiëntie, en versnelt de time-to-market met één codebase.
  • Gedeelde UI-logica: Bevordert consistente gebruikerservaring door het delen van interface-logica over verschillende platforms, minimaliseert duplicatie, en verkort ontwikkelingstijd.
  • Herbruikbare componenten: Efficiënt gebruik van herbruikbare UI-componenten bevordert samenwerking en handhaaft consistentie op verschillende platformen.

Nadelen van

.NET MAUI

  • Leercurve: Nieuwkomers ervaren een initiële leercurve, maar deze neemt af met groeiende ervaring.
  • Mogelijke prestatie-uitdagingen: Cross-platform frameworks kunnen prestatie-uitdagingen opleveren, maar .NET MAUI evolueert voortdurend met mogelijke prestatieverbeteringen in toekomstige updates.

Scorecard van

.NET MAUI

Krijg via de Scorecard snel een beeld van de adoptie, volwassenheid en de learning curve. Zo kan jij eenvoudig de toepasbaarheid kwalificeren als jij ermee van start wilt gaan.

Adoption
Mate van acceptatie en gebruik van de technologie; 0 tot 100 geeft snelheid en gebruik aan.
40
Maturity
Graad van stabiliteit en ontwikkeling van een product; 0 tot 100 geeft volwassenheidsniveau aan.
55
Learning curve
Snelheid waarmee men kennis van technologie krijgt; 0 tot 100 geeft efficiëntie van het leerproces aan.
60

Bekijk onze tech stack in de tech radar

Wij ontwikkelen dagelijks samen met onze opdrachtgevers aan de meest uiteenlopende oplossingen. Hierdoor hebben wij veel technologie tools gebruikt en weten dus ook als geen ander wat ons bevalt en welke keuzes wij met de kennis van nu nooit meer zouden maken.

De verplichte cookiemelding, want ook wij gebruiken cookies. Al doen wij dat in zeer beperkte mate. Bij het 'Accepteren' plaatsen wij tijdelijk enkele cookies voor het verbeteren en analyseren van website gebruik. Meer weten? Bekijk ons Privacy beleid.