Linting

Linting

Linting, zoals bij het gebruik van ESLint voor JavaScript, is cruciaal in webontwikkeling. Deze statische codeanalysetools scannen projectbroncode op fouten, stijlgids overtredingen en potentieel problematische patronen. Ze handhaven consistente coderingspraktijken, verminderen bugkansen en verbeteren codeleesbaarheid. Door automatische feedback te geven tijdens ontwikkeling draagt linting bij aan verbeterde codekwaliteit en stroomlijnt samenwerking tussen teamleden. Dit resulteert in robuustere, onderhoudsvriendelijkere webapplicaties. Linting fungeert als een proactieve kwaliteitsborging, waardoor ontwikkelaars snel en effectief problemen kunnen identificeren en oplossen, wat de algehele ontwikkelingsworkflow bevordert en de betrouwbaarheid van webapplicaties versterkt.

Voordelen van

Linting

  • Gezamelijke afspraken: We houden code-style discussies 1x met het team, daarna zorgt de linter dat we ons aan de gemaakte afspraken houden.
  • Voorkomt fouten: Basale fouten worden vroegtijdig afgevangen, dit is leerzaam en zorgt voor meer focus op echte potentiële fouten tijdens het (menselijke) review proces.
  • Integraal gebruik: Linting kan zowel lokaal op de laptop van de developer draaien als in onze pipelines waardoor het 100% afgedwongen wordt.

Nadelen van

Linting

  • Extra stap: Het is een extra stap in de pipelines die wat extra tijd kost.
  • Configuratiecomplexiteit: Het opzetten van linting-configuraties kan initieel complex zijn en mogelijk extra tijd vergen voordat het optimaal is geconfigureerd.

Scorecard van

Linting

Krijg via de Scorecard snel een beeld van de adoptie, volwassenheid en de learning curve. Zo kan jij eenvoudig de toepasbaarheid kwalificeren als jij ermee van start wilt gaan.

Adoption
Mate van acceptatie en gebruik van de technologie; 0 tot 100 geeft snelheid en gebruik aan.
85
Maturity
Graad van stabiliteit en ontwikkeling van een product; 0 tot 100 geeft volwassenheidsniveau aan.
85
Learning curve
Snelheid waarmee men kennis van technologie krijgt; 0 tot 100 geeft efficiëntie van het leerproces aan.
80

Bekijk onze tech stack in de tech radar

Wij ontwikkelen dagelijks samen met onze opdrachtgevers aan de meest uiteenlopende oplossingen. Hierdoor hebben wij veel technologie tools gebruikt en weten dus ook als geen ander wat ons bevalt en welke keuzes wij met de kennis van nu nooit meer zouden maken.

De verplichte cookiemelding, want ook wij gebruiken cookies. Al doen wij dat in zeer beperkte mate. Bij het 'Accepteren' plaatsen wij tijdelijk enkele cookies voor het verbeteren en analyseren van website gebruik. Meer weten? Bekijk ons Privacy beleid.