Docker

Docker

Docker is een platform voor containerisatie waarmee ontwikkelaars hun applicaties kunnen verpakken en distribueren samen met alle benodigde software en bibliotheken, waardoor deze consistent kunnen worden uitgevoerd op verschillende omgevingen. Containers gemaakt met Docker zijn lichtgewicht, draagbaar en bieden geïsoleerde omgevingen voor het uitvoeren van applicaties. Docker gebruikt container-technologie om applicaties en hun afhankelijkheden te isoleren van het hostsysteem, waardoor ze eenvoudig kunnen worden ingezet en geschaald.

Voordelen van

Docker

  • Portabiliteit: Docker containers zijn draagbaar en kunnen gemakkelijk worden verplaatst tussen verschillende omgevingen, zoals ontwikkeling, testen en productie, waardoor een consistentere ontwikkelingsworkflow ontstaat.
  • Efficiëntie: Docker maakt gebruik van containerisatie om applicaties te isoleren van het hostsysteem, waardoor ze lichtgewicht zijn en minder systeembronnen verbruiken in vergelijking met traditionele virtuele machines.
  • Schaalbaarheid: Docker containers kunnen snel worden gerepliceerd en geschaald om aan veranderende werkbelastingen te voldoen, waardoor ontwikkelaars gemakkelijk kunnen opschalen en downscalen op basis van de vraag naar resources.

Nadelen van

Docker

  • Leercurve: Het leren gebruiken van Docker en het begrijpen van containerisatieconcepten kan een uitdaging zijn voor nieuwe gebruikers en teams die niet bekend zijn met deze technologie.
  • Beheercomplexiteit: Het beheren van een groot aantal Docker containers en het coördineren van hun interactie kan complex worden, vooral in grotere en complexere applicatieomgevingen, waardoor een zorgvuldige planning en configuratie vereist is.

Scorecard van

Docker

Krijg via de Scorecard snel een beeld van de adoptie, volwassenheid en de learning curve. Zo kan jij eenvoudig de toepasbaarheid kwalificeren als jij ermee van start wilt gaan.

Adoption
Mate van acceptatie en gebruik van de technologie; 0 tot 100 geeft snelheid en gebruik aan.
80
Maturity
Graad van stabiliteit en ontwikkeling van een product; 0 tot 100 geeft volwassenheidsniveau aan.
90
Learning curve
Snelheid waarmee men kennis van technologie krijgt; 0 tot 100 geeft efficiëntie van het leerproces aan.
60
We hebben deze technologie onder andere toegepast voor:
No items found.

Bekijk onze tech stack in de tech radar

Wij ontwikkelen dagelijks samen met onze opdrachtgevers aan de meest uiteenlopende oplossingen. Hierdoor hebben wij veel technologie tools gebruikt en weten dus ook als geen ander wat ons bevalt en welke keuzes wij met de kennis van nu nooit meer zouden maken.

De verplichte cookiemelding, want ook wij gebruiken cookies. Al doen wij dat in zeer beperkte mate. Bij het 'Accepteren' plaatsen wij tijdelijk enkele cookies voor het verbeteren en analyseren van website gebruik. Meer weten? Bekijk ons Privacy beleid.